ماه: دی ۱۴۰۱

آینده نیروی کار: خواسته‌های نسل Z چیست؟

آینده نیروی کار: خواسته‌های نسل Z چیست؟

آینده نیروی کار: خواسته‌های نسل Z چیست؟ در این مطلب، نتایج حاصل از پژوهش کشور انگلستان بر روی جوان‌ترین نسل نیروی کار، موسوم به «نسل Z» ارائه شده و نیازهای این نسل در محیط کار مورد بررسی قرار می‌گیرد. ترتیب ارائه مباحث در این مطلب: مقدمه شاخص‌های کلی کار مطلوب از دید نسل Z عوامل […]