آکادمی اندازه

      مشاوره و کوچینگ مسیر شغلی 

با سرویس مشاوره و کوچینگ مسیر شغلی «Career Coaching» آکادمی اندازه، از مرحله ساخت رزومه و یافتن شغل تا ارتقای شغلی و رفتن به گام بعدی را حرفه ای طی کنید.  

  • برای دانش آموزان و دانشجویان
  • برای متقاضیان ورود به بازار کار 
  • برای ارتقا و توسعه مسیر شغلی 
آکادمی اندازه

خدمات مشاوره و کوچینگ مسیر شغلی

ساخت رزومه و
آمادگی برای مصاحبه استخدامی
استعدادیابی و
برنامه ریزی مسیر شغلی
کوچینگ
ارتقای شغلی
مشاوره و هدایت
شغلی - تحصیلی

آزمون های استعدادیابی و هدایت شغلی- تحصیلی:

+
تعداد جلسات مشاوره و کوچینگ
+
تعداد مخاطبین
+
مشاور و کوچ مسیرشغلی

مدرسه مشاوره و کوچینگ مسیر شغلی

اگر می خواهید به عنوان مشاور و کوچ مسیر شغلی فعالیت کنید، در مدرسه تربیت کوچ آکادمی اندازه ثبت نام کنید. 

جدید ترین دوره های آموزشی:

جدیدترین مقالات آموزشی:​