بسته مشاوره و کوچینگ مسیر شغلی

تصمیم گیری و انتخاب مسیر شغلی درست، دشوار است. ما در آکادمی اندازه در تلاش ایم تا بار این تصمیم گیری را برای شما سبک کنیم. 

در این مسیر با همراهی یک مشاوره شغلی از آکادمی اندازه، برنامه توسعه مسیر شغلی شما «career development plan» در ۴ گام ترسیم خواهد شد. 

گام اول : تنظیم اهداف حرفه ای
Professional goals and aspirations
گام دوم : تهیه فهرست نقاط قوت و استعداد ها
Strengths and talents
گام سوم : نوشتن فرصت های توسعه
Development opportunities
گام چهارم : تعیین اقدامات عملی
Action plans

مشاوره شغلی و توسعه فردی

بسته مشاوره و همراهی «کوچ مسیر شغلی» در طراحی CDP
۷۰۰ هزار تومان
  • تنظیم برنامه توسعه مسیر شغلی همراه با مشاور
  • ۳ جلسه مشاوره توسعه و پیگیری برنامه
  • ۳ آزمون استعداد و رغبت سنجی شغلی

اگر به دنبال پاسخ این سوالات هستید،‌ این بسته مناسب شما خواهد بود:

  • در چه رشته تحصیلی می توانم درآینده، شغل مناسب با علایق، استعداد ها و نیاز بازار کار داشته باشم؟
  • برای ورود به بازار کار و انتخاب مسیر شغلی مناسب چه باید بکنم؟ 
  • از مسیر شغلی ام رضایت ندارم. چگونه شغلم را تغییر دهم؟‌مسیر مناسب من کدام است؟
  • جایگاه شغلی فعلی ام خوب است، اما چطور می توانم به سطوح بعدی بروم؟  

مزایای داشتن برنامه توسعه مسیر شغلی «CDP»

توسعه مهارت های جدید و دلخواه

استفاده بهتر از استعدادهای فردی

سرمایه گذاری روی خود با آموزش و بهبود مداوم

شناسایی نقاط قوت برای استفاده در کار و بهبود عملکرد و ارتقای شغلی

یافتن راه های رسیدن به اهداف حال و آینده

ترسیم چشم اندازه مسیر شغلی آینده

سازمان ها و واحد های منابع انسانی می توانند بسته آموزشی طراحی مسیر شغلی «CDP» را به صورت گروهی برای کارکنان خود سفارش داده و از امکان برگزاری کارگاه آموزشی حضوری این دوره در محل سازمان خود نیز بهره مند شوند. 

پلتفرم اندازه، ارزیابی منابع انسانی، ارزیابی شایستگی محور، مدل شایستگی، تست کلیفتون، تست بلبین

خرید سازمانی بسته طراحی برنامه مسیر شغلی «CDP»

Career development plan