ماه: شهریور ۱۴۰۰

معرفی و خلاصه کتاب همه دروغ می گویند!

معرفی و خلاصه کتاب همه دروغ می گویند!

آنچه می خوانید بخشی از کتاب «همه دروغ می گویند!» نوشته ست استیونز دیویدویتس است. آقای دیویدویتس که او را به عنوان یک متخصص داده می شناسند