ماه: آبان ۱۴۰۱

راهنمای سرویس ارزیابی پیش از استخدام در پلتفرم اندازه

راهنمای تصویری سرویس ارزیابی پیش از استخدام – پلتفرم اندازه پلتفرم اندازه شامل مجموعه نرم افزارهای مختلف ارزیابی منابع انسانی «شامل ارزیابی پیش از استخدام، ارزیابی بازخورد ۳۶۰، ارزیابی و مدیریت عملکرد و …» است. در این راهنمای تصویری قصد داریم تا خیلی سریع و خلاصه نحوه استفاده از ماژول ارزیابی پیش از استخدام را […]