ماه: اردیبهشت ۱۳۹۹

موثرترین ابزار ها و تست های مناسب برای استخدام کدامند؟

موثرترین ابزار ها و تست های مناسب برای استخدام کدامند؟

موثرترین ابزار ها و تست های مناسب برای استخدام کدامند؟ هر کسی‌ که تاکنون مسئولیت استخدام کارکنان را بر عهده داشته، می‌ داند که عوامل گسترده‌ ای در پیش بینی  میزان عملکرد  موفق کارکنان در آینده نقش دارد. بنابراین، برای سازمان‌ ها بسیار مهم است که بدانند چه تفاوت‌ های سیستماتیکی بر عملکرد شغلی افراد […]