ماه: اردیبهشت ۱۴۰۰

مدل شایستگی، زنجیره و محور تمامی اجزای منابع انسانی

مدل شایستگی، زنجیره و محور تمامی اجزای منابع انسانی

شایستگی‌ها به‌عنوان مجموعه قابل‌مشاهده و قابل‌اندازه‌گیری از ویژگی‌هایی مانند: مهارت، دانش، نگرش و رفتارهایی که عملکرد شغلی فرد را

تست استعدادیابی کلیفتون (گالوپ)​

تست استعدادیابی کلیفتون (گالوپ)​

آزمون نقاط قوت کلیفتون «گالوپ» که با نام تست استعدادیابی شغلی کلیفتون نیز شناخته می شود دو روانشناس سر شناس و طی سال ها تحقیق و بررسی میدانی برای شناسایی استعداد ها و نقاط قوت افراد …