ماه: آبان ۱۴۰۰

پیشنهاداتی در رابطه با رشته تحصیلی و شغل ایده آل تیپ های هالند

تست شغلی هالند «مشاغل و رشته تحصیلی ایده آل هر تیپ» نظریه شغل و شخصیت جان هالند«Holland»، تطابق و سازگاری شخصیت افراد و محیط­های کاری متناسب را بیان می­کند. او بر این عقیده بود که یک فرد به فعالیت­ها و محیط­های شغلی خاصی گرایش دارد که با علایق و ارزش­هایش سازگار باشد. ثبات در فعالیت […]