برچسب: تعلق سازمانی

چطور کارکنان را به شغل و سازمان علاقه مند کنیم؟

چطور کارکنان را به شغل و سازمان علاقه مند کنیم؟ پلتفرم ارزیابی اندازه

اگرچه روش مدیریت چماق‌گونه برای چندین نسل به‌طور سنتی ادامه پیدا کرده است، اما پاداش و مجازات برای اکثر کارکنان فقط یک راه‌حل کوتاه‌ …