آشنایی با تست شخصیت نئو (بیگ ۵) در پنل اندازه

نویسنده : تیم آکادمی اندازه

در این مطلب، ابتدا توضیحاتی در خصوص آزمون نئو (NEO-PI-R) و پیشینه نظری آن ارائه خواهد شد. سپس به نقاط قوت این آزمون و علت اقبال نشان دادنِ متخصصان منابع انسانی نسبت به آن اشاره می شود. در نهایت، ویژگی های اصلی آزمون مانند تعداد سوالات، مدت زمان آزمون، و … ذکر خواهد شد.

مدل نظریِ تست شخصیت نئو

مدل پنج عاملی شخصیت که با عنوان تست بیگ ۵ (Big 5) یا مدل OCEAN نیز شناخته می شود، یکی از مدل های شخصیت شناسی است که از زیر مجموعه های نظریه شخصیت شناسی صفات (Trait Theory) می باشد.

در تعریفی ساده از دیدگاه کتل، شخصیت به مجموعه ای از نگرش ها، انگیزه ها، هیجانات، ذهنیات، ارزش ها و ادراکات و صفات اطلاق می شود که در طول زمان نسبتا ثابت می مانند و به سادگی تغییر نمی کنند. شناخت این عوامل به ما کمک می کند تا بتوانیم الگوی رفتاری غالب فرد را در آینده در شرایط مختلف پیش بینی کنیم. در حقیقت شخصیت شناسی در جست و جوی تفاوت های فردی میان انسان ها و پیش بینی رفتار آنها در شرایط گوناگون بر اساس ویژگی های شخصیتی شان است.

طبق نظریه صفات، توصیف شخصیت هر فرد به واسطه صفات وی امکان پذیر است. در همین راستا، از دیدگاه کاستا و مک کری، صفات مطرح شده برای هر فرد شامل پنج بعد اصلی است و می توان شخصیت هر فرد را بر مبنای اندازه گیری این پنج بعد و تلفیق آنان توصیف نمود:

 • برونگرایی
 • پذیرش تجربه های جدید
 • وجدان و مسئولیت پذیری
 • سازگاری و موافق بودن
 • نوروتیک بودن.

مدیریت منابع انسانی در شرایط پیچیده امروزی مستلزم تسلط و آگاهی به مسائلی مثل ضرورت کار تیمی و چینش مناسب افراد در کنار یکدیگر جهت بهینه سازی منابع و زمان و انرژی محدود سازمان، و همچنین درک اهمیت و تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عملکرد فرد و رضایت شغلی وی است.

موضوعاتی از این دست باعث می شود تا  شناخت هرچه بهتر اعضای تیم توسط مدیر منابع انسانی، توجه به تفاوت های میان فردی اعضای تیم، و تلاش برای در نظرگیری این تفاوت ها در تصمیمات سازمانی، به یکی از اولویت های اصلی سازمان بدل گردد.

نقاط قوت تست شخصیت بیگ ۵

آزمون شخصیتی نئو فرم بلند، در زمینه مدیریت منابع انسانی دارای کارکردهای گسترده و متنوعی می باشد که از علل این اقبال، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • وجود دو نسخه ی کوتاه و بلند برای نیازهای سازمانی و بودجه و زمان های انجام متفاوت
 • سنجش همزمان آیتم های سلامت روان موثر بر عملکرد سازمانی
 • یکی از انتقادات وارد به آزمون های شخصیت، نگاه صفر و یکی و قضاوت گونه آنها به انسان است. در آزمون نئو با طیفی روبه رو هستیم که افراد را در دسته بندی های مطلق قرار نمی دهد بلکه نسبی است و می توان با توجه به نیاز شغل، مقادیر متناسبی برای هر یک از پنج بعد را مد نظر قرار داد.

برای مثال افراد در طیف برونگرایی مقادیر کمتر از نرمال، نرمال و بالاتر از آن را می گیرند.

 • نشریات معتبر در طی سال های متمادی به آزمون نئو ارجاعات زیادی دادند و این به معنای اعتبار بالای آزمون است.
 • آزمون نئو با توجه به داشتن استانداردهای عددی نرمال، برای استفاده کاربران غیر متخصص به نسبت ساده است و امکان تفسیر با توجه به نیاز سازمان را به سهولت فراهم می آورد.
 • داشتن زیر مولفه های متعدد در هر یک از ابعاد، برای سازمان این امکان را فراهم می آورد که با توجه به نیاز های سازمانی، اولویت های سنجش را به دقت تنظیم کرده و از ابزاری معتبر و مورد پذیرش برای سنجش هر یک از این اولویت ها کمک گیرد برای مثال زیر مقیاس o3 حضور احساسات و عواطف در قضاوت ها و تصمیمات را مورد بررسی قرار می دهد که این ویژگی می تواند منحصراً برای مشاغلی که نیازمند قضاوت هستند از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

اطلاعات تست نئو در پنل اندازه:

تعداد سوالات این تست: ۲۴۰

حداکثر زمان: ۷۰ دقیقه

نوع پاسخ: طیف ۵ تایی از «کاملا مخالفم» تا «کاملا موافقم»

گزارش: ارائه پروفایل فرد به علاوه جدول کامل نمرات فرد در هر یک از ۵ مقیاس کلی و تمامیِ ۳۰ زیرمقیاس + ارائه نتایج تفصیلی + سبک های تعاملی.

 

در صورتی که مایل هستید با استفاده از این تست، فرد یا افرادی را ارزیابی کنید، کافیست وارد پنل شوید (کلیک کنید) و طبق روندی که در مقالۀ «راهنمای ارزیابی منابع انسانی با استفاده از پنل اندازه» توضیح داده شده است، به افراد آزمون اختصاص دهید.