ماژول ۴: آنالیز داده های منابع انسانی

ماژول ۴ مدرسه

آنالیز داده های منابع انسانی
۲۵۰ هزار تومان
  • ۱۲ ساعت ویدیو آموزشی ضبط شده

سرفصل های آموزشی: 

  • تصمم گیری داده محور
  • فرایند گردآوری و تصویرسازی (Visualization) داده ها
  • ساخت دشبورد و پیاده سازی شاخص ها

مدرسین دوره و اساتید میهمان مدرسه:

  • آقای علی صادقی عقیلی
  • آقای وحید فرجی
  • آقای رضا زرنوخی