ماژول ۳: شاخص های استراتژیک منابع انسانی

ماژول ۳ مدرسه

شاخص های استراتژیک منابع انسانی
۲۲۰ هزار تومان
  • ۸ ساعت ویدیو آموزشی ضبط شده

سرفصل های آموزشی: 

  • شاخص های کلیدی عملکرد در منابع انسانی
  • پیوند شاخص های منابع انسانی با برنامه استراتژیک
  • مطالعه موردی و پیاده سازی عملی

مدرسین دوره و اساتید میهمان مدرسه:

  • آقای احسان تعدادی
  • میهمان: دکتر افشین دبیری